Veel Gestelde Vragen

Veel Gestelde Vragen

Eén van de oorzaken van opstijgend vocht is de zogenaamde ‘capillaire werking van de steenachtige materialen’ in uw muren. Door verwering en afwezigheid van waterkeringslagen, veroorzaakt het bodemnat vochtproblemen aan de binnen- en buitenzijde van de muur.  Zonder doeltreffende behandeling heeft dat ernstige gevolgen voor:

 • de algemene staat van uw woning;
 • uw meubelen;
 • uw eigen gezondheid en die van uw medebewoners - zoals luchtwegproblemen door schimmel.

Bij optrekkend vocht vormt er zich onderaan uw muur - meestal over de hele lengte - een vochtige zone. U bemerkt dan waarschijnlijk ook:

 • schimmelvorming;
 • een onbehaaglijk gevoel in huis;
 • een hoge luchtvochtigheid;
 • schimmel op uw meubelen en kleding.

Misschien zelfs trachtte een vorige bewoner het probleem tevergeefs op te lossen. Met cementbepleistering, lambrisering of cementvezelplaat op de muur, of met lood- of teerpapier onder het behang.

 

Opstijgend vocht komt heel vaak voor, vooral in oude gebouwen. Hun muren hebben meestal geen waterkeringslagen, of deze zijn verweerd, waardoor vocht en zouten vrij spel krijgen. Ook zouten veroorzaken grote schade. Ofwel kwamen zij tijdens het metselen in de muur terecht, ofwel daarna – bijvoorbeeld via opstijgend grondwater, van bvb defecte rioleringen ,plaatsen waar zich aalputten bevinden ,muren van stallen zijn altijd met zouten vervuild en dienen dus een aangepaste behandeling te ondergaan.

AVW gebruikt een moderne, polyvalente en hoogwaardige vochtbestrijdingstechniek om dit probleem vlot en definitief op te lossen, voor alle soorten steen – volle baksteen, holle blokken en snelbouw. Daarbij injecteren wij uw muur onderaan met een reukloos ,milieuvriendelijk product met 80 % actieve stof, (gel met testrapport van het wtcb, op aanvraag gratis verkrijgbaar) dat hypergeconcentreerd silaan- en siloxaan bevat. Daarna moet hij volledig drogen. Verdampt het water in de muur, maar blijven er nog zouten aan het oppervlak achter? Dan is er een aangepaste behandeling nodig. Dit gebeurt vooral bij muren van landelijke gebouwen die met menselijke of dierlijke uitwerpselen in aanraking kwamen.

Niet elk vochtprobleem duidt op opstijgend vocht. Ook verkeerd aangebrachte waterkeringslagen bijvoorbeeld kunnen de boosdoeners zijn.

Typisch voor opstijgend vocht is, dat het:

 • meestal in alle muren zit die in verbinding staan met de grond;
 • tot op ongeveer anderhalve meter hoog in de bezetting of muur kan zitten, zowel in de binnen- als buitenzijde. Hoe meer zouten het grondwater bevat, des te hoger het vocht in de muur kruipt.

 

Onze voorbereiding verloopt in fasen:

 1. We meten het niveau van het maaiveld ten opzichte van de binnenpas.
 2. We verwijderen de muurafwerking - lambrisering, bezetting en plinten - vanaf de grond tot op ongeveer dertig centimeter boven de aangetaste zone.
 3. We meten de dikte van de muren.
 4. We gaan de plaats van de leidingen na, zodat we ze tijdens de behandeling niet doorboren.

Na de voorbereiding boren we gaten aan de voet van de muur. Daarlangs injecteren we ze met een milieuvriendelijk, reukloos en waterwerend product – slechts één keer. Wat ruimschoots voldoende is, de resultaten bewijzen dat, zie referentie lijst, op aanvraag verkrijgbaar. Dat blokkeert het vocht in de muren. Na droging blijft uw muur voor altijd vochtvrij, omdat het geïnjecteerde product niet wordt afgebroken. Zo creëren wij voor u een gezonde omgeving, voor de rest van uw leven.

De droogtijd na injectie hangt af van:

 • steensoort
 • porositeit
 • muurdikte
 • verluchting
 • vochthoeveelheid

Een veertig centimeter dikke muur met een vochtgehalte van tien procent tot op een meter hoogte, bevat ongeveer zeventig liter water per vierkante meter. De verdamping daarvan duurt drie tot twaalf maanden.

De afwerking kan op drie manieren gebeuren:

 1. met een klassieke pleisterbezetting, na volledige droging van de muren;
 2. met een zoutwerende laag van speciaal samengestelde cementbezetting of een tijdelijke of definitieve voorzet wand waar achter lucht kan stromen,
 3. met bepleisterbare noppenfolie.

 

Sommige muren bevatten heel wat zout. Stalmuren bijvoorbeeld slorpen jarenlang dierlijke urine op. De urine verdampt, maar de zouten blijven in de muur achter. Zelfs na een geslaagde injectie, kunnen deze muren vochtig blijven. Immers, de zouten nemen het vocht op dat in de lucht aanwezig is. Dus hoe hoger de luchtvochtigheid, hoe groter het vochtprobleem in de muur.

Hoe herkent u vochtplekken die door zouten werden veroorzaakt? Aan hun onregelmatige voorkomen: op de ene muur bevinden zij zich onderaan, op de andere bovenaan of in het midden.

Er zijn verschillende manieren om zoutbelasting te verhelpen:

 • Met een speciale cementpleister onder de plaasterbezetting.
 • Met een voorzetwand – bijvoorbeeld een Gyprocplaat.
 • De platen mogen niet rechtstreeks op de muur worden gelijmd, maar moeten op een houten of metalen raamwerk worden geplaatst. met een aluminiumfolie, na bepleistering.
 • Met een bepleisterbare noppenfolie, die mechanisch en met kleefcement op de muur wordt bevestigd. U kunt deze muur met elk soort pleister afwerken.

Injectie tegen opstijgend vocht is uiterst doeltreffend: ze blokkeert het opstijgende vocht definitief.

De injectie blijft tijdens de ganse levensduur van uw gebouw haar effect bewaren. Ze beschermt het gebouw tegen aantasting, zodat het niet nauwelijks verweert.

Wij voeren voor u de volgende werken uit:

 1. bezetting afkappen;
 2. muren injecteren tegen opstijgend vocht;
 3. antizoutbekledingen, noppenfolie en cementbepleistering aanbrengen;
 4. bezetten;
 5. plinten plaatsen.